Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Genetik Ve Biyomühendislik Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Genetik ve Biyomühendislik Lisans Programı Nedir


Genetik ve Biyomühendislik Bölümü lisans programı, Genetik bilimini Biyomühendislik metodları ile birleştiren özgün görüşü ile, öğrencilere iş hayatı için değerli beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Lisans ders programında Gen, Protein, Doku Mühendisliği ve temel Biyomühendislik eğitimi ile öğrencileri Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyobilişim, Protein Kimyası ve Protein Mühendisliği, Kök Hücresi Araştırmaları ve Biyomühendislik gibi alanlarda lisansüstü çalışmalara yönlendirmeyi hedeflemektedir.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü mezunlarının, akademi, sanayi (ilaç, tarım, gıda, biyomedikal vb), klinik tıp ve tanı merkezleri, adli tıp, kamu kuruluşları ile uluslararası Araştırma Merkezleri ve laboratuvarlarında kolaylıkla iş bulmaları beklenmektedir. Piyasada IVF klinikleri, Tüp Bebek Merkezleri ve uluslararası Biyoteknoloji ve Biyomedikal şirketlerinin Türkiye temsilciliklerinde Moleküler Biyoloji ve Genetik mühendislerine yönelik yoğun bir talep bulunmaktadır.

Programdan mezun olabilmek için toplam 148 kredilik 49 ders ve 30 günlük bir staj gerekmektedir.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Tanımları


Programın Amacı


Moleküler biyoloji ve genetik programının amacı, genetik ve biyoteknoloji alanında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Moleküler biyoloji ve genetik programında biyoloji, kimya, matematik, ve bilgisayardan başka elektrik ve manyetizma, mikrobiyoloji, fizyoloji, gen moleküler biyolojisi gen mühendisliği uygulamaları gibi dersler okutulmakta, staj ve bitirme projesi yaptırılmaktadır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Moleküler biyoloji ve genetik programını bitirenlere "Biyolog" ünvanı verilmektedir. Moleküler biyologlar hastanelerde, sağlık koruma enstitülerinde, ıslah merkezlerinde, ilaç endüstrisinde görev alırlar ve laboratuvarlarda özellikle hücrelerin incelenmesi, genetik yapısının özümlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaparlar.

Çalışma Alanları

Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler, TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında yönetici olarak görev alabilirler. Bu bölümün esas amacı, uluslararası düzeyde bilim adamı yetiştirmek olup öğrencilerini bu amacı gerçekleştirecek bireyler olarak yetiştirmeye çalışmaktadır.

Biyomühendislik Maaşları

Biyomühendislik eğitimini görmekte olan kişilerin yüksek biyomühendislik maaş beklentileri ile yurt dışında mesleğe devam etme beklentileri bulunmaktadır. Bugün Amerika’da yeni mezun bir biyomühendisin ortalama maaşı 8000 TL’yi bulmaktadır. Ancak yurtdışında bu mesleği gerçekleştirmek için gerçekten çok başarılı olmak gerekir. Gerek üniversite eğitimi gerek yabancı dil bilgisi gerekse de mesleki yeterlilik gibi durumlar üst seviyede tutulduğu takdirde bu fırsat kapısı Türk biyomühendislere açılmaktadır. Ülkemizde henüz yeni bir yapılanma olarak söyleyebileceğimiz biyomühendislik, yurt dışında daha uzun süredir olduğundan orada bu mesleği yerine getirmekte olan kişiler son derece donanımlı olmaktadır. Biyomühendisler için hem özel sektörde hem de devlet kurumlarında iş imkânı bulunmaktadır. Bakıldığında; özel veya devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, laboratuarlar, gıda ve tarım sektörleri, özel ilaç firmaları, klinikler ve daha başka iş alanları biyomühendislerin çalışma alanlarını oluşturur. Özel sektöre bakıldığında; yeni mezun olan bir biyomühendis; kurumun içerisinde bulunduğu sektör, kurumsallığı, iş politikası gibi çok başka sebeplere göre farklı maaşlar alabilmektedir. Ancak genel olarak asgari ücretin 2 katı olarak nitelendirilen bu maaşlar 1900 TL ile 2400 TL arasında değişiklik göstermektedir. Zaman içerisinde kazanılacak olan biyomühendislik tecrübesi ile maaşlarda da artış doğru orantıda yükselişe geçecektir. KPSS ile bir kamu kurumuna atanan biyomühendis ise 2000 TL ile 3500 TL arasında bir maaşla işe başlayacaktır. Eş – çocuk durumu, yabancı dil bilgisi, meslekte yükselme ilgili maaşlarda değişikliğe sebep olacaktır.

Genetik ve Biyomühendislik Kelime Anlamı Nedir

Bitkilerde ve hayvanlarda soy çekimi denen olayi inceleyen biyoloji şubesi. Bu bilim kolu, ayni soya bağli fertlerin özelliklerini incelemek yolu ile ana ve baba soylarinda meydana gelen ayriliklari ve benzeyişleri tespit etmeğe çalişir. Genetik hemen hemen bu yüzyil bilimidir. avustralyali botanikçi mendel (1822- 1884) ürettiği bitkiler üzerinde kalitim bakimindan yaptiği gözlemleri sonucu, kendi adi ile anilan soyçekiminde nöbetleşe kanununu bulmuştur. Bu kanunu ile mendel, ana ve babadaki bir kisim özelliklerin bazi defa doğrudan doğruya evlâtta görülmeyip torunlarda meydana çiktiğim açiklamaktadir.

Genetik ve Biyomühendisliğin Kökeni Nedir

Genetik (Yunancadan genno γεννώ=doğurmak) veya kalıtım bilimi biyolojinin bir dalı olup, canlı organizmalardaki kalıtım ve çeşitliliğin bilimidir. Bir başka deyişle, gen adı verilen özel bir molekül türünden ayrılmaz kimyasal fonksiyonları inceleyen ya da canlı organizmaların bütün özelliklerinin eski kuşaktan yenisine nasıl geçtiğini inceleyen bilim dalıdır.

Genetik bilimi 20. yüzyılın ilk yarısında bilim insanları arasında heyecan ve merak uyandırmışsa da, asıl etkisini ikinci elli yılda DNA'nın moleküler yapısının keşfedilmesiyle göstermiştir. Bir anda bilimcilerin göz bebeği haline gelen genetik 1980'li yıllara gelindiğinde, "gelecek yüzyılın bilimi" olarak nitelendirilmiştir. 1990'lı yıllara gelindiğinde, yıllardır bilim insanlarının hayallerini süsleyen insan DNA diziliminin haritasının çıkarılma fikri için ilk kez somut bir adım atılmıştır. Uluslararası bir şirketler birliği anlaşmasıyla İnsan Genom Projesi başlatılmıştır. Tarihin en önemli bilimsel gelişmelerinden biri olarak kabul edilen söz konusu ‘harita’ sayesinde, hem ölümcül hastalıkları önceden teşhis ederek önleme, hem de kişiye özel ilaç ve tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesi yolunda çok önemli katkılar sağlanmıştır. Bugün, genetik bilimi sayesinde birçok hastalığın erken teşhisinin mümkün olabilmesinin yanısıra, tedavi yöntemlerinin gelişiminde de oldukça yararlı olmaktadır.

Anlaşıldığına göre, karakteristik özelliklerin kalıtsal bilgisi, tarımda bitkilerin ıslahı, hayvancılıkta hayvanların elenerek çoğaltılması amacıyla da olsa, tarih-öncesi zamanlardan beri kullanılagelmiştir. Bununla birlikte, kalıtımsal aktarım mekanizmalarını anlamaya çalışan modern genetik bilimi ancak 19.yy.’ın ortalarında Gregor Mendel’in çalışmasıyla başlamıştır.[4] Kalıtımın fiziksel temelini bilemediyse de, Mendel bu aktarımın esas olarak, ayrık bir süreç olduğunu gözlemlemişti; bu süreçte özelliklerin bağımsız bir tarzda (günümüzde genler dediğimiz temel kalıtım birimleriyle) miras kalması sözkonusuydu.

Kaynakça:
Kalıtım Bilimi. Tdk Güncel Türkçe Sözlük. Url Erişim Tarihi: 30 Mayıs 2008.
Griffiths Et Al. (2000), Chapter 1 (Genetics And The Organism): Introduction
Hartl D, Jones E (2005)

 Genetik Ve Biyomühendislik Resimleri

 • 4
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 4 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Genetik ve Biyomühendislik 3 yıl önce

  Genetik ve Biyomühendislik

Genetik Ve Biyomühendislik Sunumları

 • 2
  Önizleme: 4 ay önce

  GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Prof.Dr.H.Rıdvan ÖZ, Ergün ŞAKALARFatih Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi , Genetik ve Biyomühendislik Bölümüİstanbul21.12.2011GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜFatih Üniversitesi

  2. Sayfa
  GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜGenetik ve Biyomühendislik nedir?Genetik ve Biyomühendis ne yapar? Mühendislik ilkelerini problemlere nasıl uygular?Genetik ve Biyomühendis olmak için ne yapmak gerekir?Nerelerde çalışırlar?Bana uygun mudur?

  3. Sayfa
  Genetik ve Biyomühendislik nedir?Biyoloji Mühendislik Tıp Hücre ve Doku MühendisliğiSinir mühendisliğiGen mühendisliğiAntikor mühendisliğiProtein MühendisliğiEnzim mühendisliğiBiyomekanik mühendisliğiBiyonik mühendisliğiBiyomedikal mühendisliğiMühendislik yöntem ve tekniklerini kullanarak biyoloji ve tıptaki problemlere çözüm sunar.Biyolojiden malzeme, ürün, yöntem, sistem alır ve mühendisliğe uygular .

  4. Sayfa
  Biyoteknoloji Nedir?İnsan, hayvan ve bitki hücrelerinin fonksiyonlarını anlamak ve değiştirmek amacıyla uygulanan çeşitli teknikleri ve işlemleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Canlıların iyileştirilmesi Endüstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirilmesi

  5. Sayfa
  Genetik Mühendisliği“İnsan, hayvan veya bitkiye, genetik bilginin değiştirilmesiyle yeni bir özellik ve karakter kazandırılması” nı sağlar.Genetik mühendisleri, genlerin yapısının değiştirilmesi, farklı canlıların genlerinin birleştirilmesi ya da genlerin bir canlıdan başka bir canlıya aktarılması gibi çalışmalarla uğraşırlar.

  6. Sayfa
  DNA ve RNA ilgili analiz kitlerinin ve cihazlarının Tasarımı, Üretimi, Geliştirilmesi ,Pazarlanması, Eğitiminin verilmesi, DenetlenmesiTıp, Veterinerlik, Ziraat, Gıda, İlaç, Taşıt, Hizmet sektörleri ve diğerleriGenetik ve Biyomühendislik – Ne yaparİlaçlarınDizaynıÜretilmesi vbAşı üretimiAntikor üretimiHedefe spesifik enzim üretimiGıda İçin yüksek teknoloji ürünü üretimGıda tahlillerinde kullanılan kit ve cihazlarınGeliştirilmesiÜretimiTanıtımıEğitimiPazarlanmasıDenetimi

  7. Sayfa
  Biyomedikalcihazların üretimi, geliştirilmesi, bakımıTıbbi alet ve malzemelerin tasarımı, üretimi ve geliştirilmesiBiyoişaret ve görüntü işleme EEG, EKG, Solunum sesleri, MR, fMRI, beyin haritalama

  8. Sayfa
  Biyomekanikİmplant, protez, cerrahi robotik sistemlerin üretimi, geliştirilmesi, Araç çarpışma testleriTıbbi alet ve malzemelerin tasarımı, üretimi ve geliştirilmesiProtein tasarımı, motor, yük taşıyıcı, bilgi verici veya yapı taşı proteinlerin tasarımı, üretilmesiBiyomalzeme: implant yapılabilir kalp pilleri

  9. Sayfa
  Sinir Mühendisliği: Sinir sistemini anlamak ve kontrol etmek için modelleme ve analizSinir bilim ve mikrofabrikasyon: sinir protezleri, biyonsensörlerYapay göz Yapay Retina

  10. Sayfa
  Doku ve Hücre MühendisliğiDoğal dokunun tamiri veya biyomühendislik yedeği ile değiştirilmesi, kalp hücrelerinin kültürü implant yüzey işlemesi ve yapay deri üretimi

  11. Sayfa
  Biyo Plastik üreten bakteriBiyo Plastik üreten patatesHücre Mühendisliği

  12. Sayfa
  BiyoinformatikBilgisayar bilimleri ile biyoloji-genetik –protein, bilgilerinin birleşimidir.Canlının genetik kodlarını tanımlamak için program lar geliştirirGen dizilerinin tanımlaması ve kütüphane oluştururHastalıkların genetik temellerinin araştırılmasına yardımcı olur .

  13. Sayfa
  Moleküler biyomühendislik ve nano teknolojiNanopartiküllerin işaretlenmesi ve dokulara dağılımının takibiKanser, enfeksiyon, kalp damar hastalıkları, sinir sistemi hastalıklarında işaretli moleküller tanı ve tedavide kullanılmaktadır.

  14. Sayfa
  Eğitim SektörüModern eğitim metotlarını piyasaya aktarmaTekno-okul Örgün eğitim için gerekli cihaz ve metotların geliştirlmesinde rol alırPsikoloji biliminden de faydalanarak eğitime yönelik araç, gereç ve binaların tasarımında danışmanlık

  15. Sayfa
  Diğer Sektörler ve bir genetik ve biyomühendisin ilgi alanıBu arabanın direksiyonunda kullanılan malzeme tene zarar verir mi? Biyouyumluluk ve Ergonomi?Oturduğum koltuk nasıl daha rahat olabilir? Anatomi ve ergonomi?Kullanılan kimyasal tehlikeli mi? Fizyoloji?Vb

  16. Sayfa
  GelecekHuman Genome Sequence: İnsan Genom DizisiHeart Cell Regeneration: Kalp Hücresi Üretimi

  17. Sayfa
  Genetik ve Biyomühendislik Genetik ve Biyomühendislik Bölümünün Öne Çıkan YanlarıBitki ve mikroorganizmalara gen klonlanmasıBiyosensörlerFermantasyon teknolojisiBiyomedikal işaret işleme ve cihaz tasarımıKardiyovasküler sistem mekaniğiAntikor mühendisliğiProtein mühendisliğiEnzim mühendisliğiKanserAlzheimerBiyoelektrikMoleküler Gıda anaiz tekniklerinin geliştirimesi

  18. Sayfa
  Genetik ve Biyomühendislik Genetik ve Biyomühendisliği Mezunlarının Çalışma AlanlarıKimyaİlaçGıdaTarımBiyoteknolojiBiyoloji BilimleriBiyomedikalTaşıtSağlıkTekstil

  19. Sayfa
  Öğretim Üyesi sayısı: 6Araştırma Görevlisi sayısı: 6Hazırlık Sınıfı: 31Birinci sınıf öğrencileri: 52İkinci sınıf öğrencileri: 46Üçüncü sınıf öğrencileri: 47Dördüncü sınıf öğrencileri: 33Yandal öğrenci sayısı: 09ÇAP öğrenci sayısı: 10 Dışaıya Yandal öğrenci sayısı: 06Dışarıya ÇAP öğrenci sayısı: 04 Yabancı öğrenci sayısı: 19Yüksek lisans öğrenci sayısı: 42Doktora öğrencisi sayısı: 04

  20. Sayfa
  Araştırma LaboratuvarlarıAntikor Mühendisliği Laboratuarı.......................E-506Beyin Araştırmaları Laboratuarı..........................E-416Biyoakışkanlar Mekaniği Laboratuarı..................E-206Biyotasarım ve Ölçüm Laboratuarı......................E-101Biyoteknoloji Araştırma Laboratuarı...................E-314Gen Klonlama ve Analizi Laboratuarı..................E-508Lojistik ve Ulaşım Laboratuarı……..……………………E-207Moleküler Tıp Laboratuarı..................................E-410Protein Mühendisliği Laboratuarı.......................E-507

  21. Sayfa
  {3C2FFA5D-87B4-456A-9821-1D502468CF0F}2011ABDPTTÜBİTAKBORENBAPÖZEL SEKTÖRTOPLAMProje Sayısı11319-15Bütçe (TL)225,0009,200,000475,00050,000115,280-10,065,280Toplamdaki Yüzde (%)2.2491.404.720.501.15-100Yıllık Bütçe (TL)56,2502,300,000143,75016,66745,417-2,562,084Yıllık Proje Sayısı0.250.251.080.333.83-5.74

  22. Sayfa
  Biyolojik Akışkanlar Araştırma GrubuÖzellikle bir biyolojik akışkan olan kanın damarlar içindeki haraketini konu alan grubun amaçlarından biri yapay damar imalatı ve damar tıkanıklığına sebep olan biyolojik olayların arkasındaki mekanik etkileri ortaya çıkarmaktır.Araştırma Grupları

  23. Sayfa
  Biyosensör Araştırma GrubuBiyolojik sensörlerin imalatı ve var o lan biyolojik sensörlerin piyasa uygulamaları bu grubun ilgi alanına girmektedir.Biyoişaret İşleme GrubuÖzellikle vucut seslerini izleyerek bunların metabolik olaylarla ve de rahatsızlıklarla ilişkisini incelemektedir.Araştırma GruplarıKalp Hastalıklarının Genetik Tedavisi Araştırma Grubu Kalp hastalıkların genetiğini inceleyen grubun amacı bu gibi rahatsızlıkların tesbitinde yeni teşhis kitlerinin üretimi ve tedaviye yönelik genetik çözümlerin oluşturulması bu grubun ilgi alanı içindedir.

  24. Sayfa
  Gıda Moleküler Analizileri Araştırma ve Geliştirme Grubu DNA temelli tekniklerin gıda alanına uygulama ve optimizasyonlarını yaparGıda analizleri ile ilgili proplemleri çözen moleküler DNA temelli teknikleri geliştirir . Ör, proteinler işlenmiş gıdada yüksek ısıdan ve pH dan dolyı bozulur ve DNA daha dayanıklı olduğu için DNA nın gıda İçerisinde tesbitini yapabilen bir sistem geliştirir.Piyasada bulunan 10.000 lerce gıda ürününün analizleri ni içok daha az maliyetle yapabilen genetik metod bilimlerini geliştirir. Örneğin Çoklu DNA izolasyon ve Analiz kitleri gibi.İşlenmiş gıdada extrem şartlardan dolayı (yüksek pH, ısı vb) kırılan ve doğru analize imkan vermeyen DNA parçalarının tamiri ni yaparak yeniden analize mümkün hale getirir.Gıda etiketleri ile gıda içeriğininin uyumluluğunu hızlı , doğru ve güvenilir bir şekilde denetleyen analitik DNA test metod bililmerinin geliştirirlmesi

  25. Sayfa
  Biyokimya LaboratuvarıBu laboratuvar, biyolojik sistemlerde kullanılan kimyasal tekniklerin uygulanması ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Burada yapılan deneyler şunlardır: Asit baz tampon sistemler, kâğıt ve ince tabaka kromatografisi, amilaz yardımıyla nişasta hidrolizi, Bradford  metodu kullanılarak protein tayini, soklet ekstraksiyonu, protein çöktürülmesi, proteinlerin sindirilerek aminoaside dönüştürülmesi, karatonitlerin saflaştırılması, hücrenin imbolizasyonu, peynir yoğurt üretimi ve fermantasyon işlemleri.          

  26. Sayfa
  Üniversiteler, Özel sektör; Genetik tanı merkezleri Hastaneler İlaç firmaları Tarım ve gıda sanayi Kimyasal, tıbbi kit ve cihaz pazarlama, bakım Biyomedikal firmaları (tıbbi cihaz, malzeme vb. üretim) Otomotiv sanayi (ergonomi, sağlık, çarpışma) Nerelerde staj yapılabilir?

  27. Sayfa
  2009Chicago Medical School (ABD)2010University of Massachusetts(ABD)Northwestern University (ABD)Harvard Medical SchoolYurtdışında staj olanakları

  28. Sayfa
  ERASMUS Öğrenci Değişim Programı DanimarkaAarhusAarhus UniversityDanimarkaAalborgAalborg UniversityYunanistanAtinaNational and Kapodistrian UniversityİspanyaCorunaCoruna UniversityAlmanyaBingenBingen University of Applied Sciences

  29. Sayfa
  İlginiz için teşekkürler…

 • 1
  Önizleme: 4 ay önce

  Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Pdf içeriği şu an görüntülenemiyor. İndir butonuna basıp indiriniz.

Genetik Ve Biyomühendislik Videoları

 • 2
  4 ay önce

  Genetik ve Biyomühendislik Bölümü mezunu ne iş yapar? İş imkanları nelerdir?

Genetik Ve Biyomühendislik Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Genetik Ve Biyomühendislik Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)